Onze enige mannelijke student Vroedkunde, een top vroedkundige!

Steven heeft een bijzonder traject afgelegd. Tijdens heel de duurtijd van zijn opleiding bleef hij werkzaam als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis. Hij heeft zeker ook zijn mannetje gestaan als enige man in de opleiding, een vroedkunde. Dit kan tellen qua diversiteit.

Steven is erg verstandig en gedreven. Hij deinsde er niet voor terug om een drie jarige opleiding te volgen met alleen maar vrouwen om zich heen. Hij wist zich een weg te zoeken op stage en om te gaan met de vooroordelen over mannelijke vroedvrouwen. Zijn studies combineerde hij met werken als verpleegkundige.

Als mannelijke vroedvrouw is hij een zeldzame student. Hij heeft de opleiding gevolgd als deeltijdse werkende verpleegkundige op intensieve diensten en draaide aldus dubbele shiften om aan de verwachtingen van de opleiding te kunnen voldoen. Hij toont een groot warm hart voor alle toekomstige ouderparen. Als medestudent toont hij zich ook als een teamspeler in de groep van de vroedvrouwstudenten. Voor ons docenten, geeft hij zijn eerlijke mening, respectvol naar onze expertise. Fijn om hem ons beroep aan te leren!

Steven is een veelzijdige student. Na zijn opleiding verpleegkunde heeft hij zich toegespitst op de verloskunde. Dit, langs de ene kant omdat het hem fascineert, maar langs de andere kant om missies met “Artsen zonder grenzen” te kunnen doen en goede broodnodige missies tot een mooi einde te kunnen brengen. Ik heb het plezier gehad om hem te begeleiden tijdens zijn bachelorproef. Hij heeft een bachelorproef geschreven rond hoe de optimale begeleiding zou zijn van een mee-moeder (de niet-zwangere partner binnen een lesbische relatie), dit zowel in de pre-, per- als postnatale periode weergegeven op verschillende vlakken. Hierbij laat hij zien hoe belangrijk het is dat wij, als vroedvrouw, divers moeten zijn in iedere mogelijke situatie, maar dat er toch nog veel tekorten worden ervaren op dit moment. Om hierop te kunnen inspelen heeft hij een didactische fiche en een powerpointpresentatie gemaakt die gebruikt kan worden om vroedvrouwen hierin te ondersteunen.

Omdat hij zowel letterlijk als figuurlijk het verschil maakt in onze opleiding vroedkunde, letterlijk en figuurlijk een ” enige man” !

Genomineerd door:

  • Julie Dupont
  • Marijke Proost
  • Katja Grande
  • Hilde Van Cauteren
  • Kristel Bernaerts
  • Kim van Hoof