Simon ging op stage naar Malawi. Bij aankomst bleek dat de 50 leerlingen in zijn klasje zelfs geen bankje hebben om aan te zitten. Daarom heeft hij de schoolbanken-actie op poten gezet. Geld inzamelen, onderhandelen met de lokale houthandelaar, plannen bedenken … niets was hem teveel. 

Het resultaat mag er wezen. Een klasje vol mooie bankjes!

Daar bleef het trouwens niet bij, de school is na zijn stage ook nog een mooie gesorteerde bibliotheek rijker. Fijn dat de leerlingen nu effectief een boek kunnen zoeken :-). 

Genomineerd door:

  • Charlotte Sterckx
  • Cato Moons