Nisa is een heel ijverige studente. Vanaf haar eerste- tot haar laatstejaar heeft zij zich ingezet voor anderen, grotendeels voor de kwetsbaren. Zo is ze vrijwilligster bij speelplein Don Bosco te Beerse en sportpret (voor kinderen uit kansarme gezinnen). Daarnaast verdient ze haar eigen zakcentjes bij activate. Evenals smijt zij haar telkens helemaal op haar stageplaatsen. Bij haar laatstejaarsstage op een LOI, is ze er steeds voor de NBMV en haar stageplaats. Meer stage uren dan de school vereist, is voor haar geen enkel probleem. Ondanks haar drukke agenda neemt ze ook nog de tijd om er steeds te zijn voor haar gezin en vriendinnen. Kortom is ze naast een ijverige student, ook een zeer warme persoon naar geliefden en andere toe.

Genomineerd door:

  • Stephanie Van Hove