Merel deed alles wat ze kon om KdG een betere plek te maken. Opleidingsraad, Studentenraad, A-raad, ik weet niet wat er allemaal bestaat, maar als KdG nood had aan inspraak van studenten, was zij er bij. Ze bedacht samen met andere studenten hoe de nieuwe campus kon verbeteren op praktisch vlak maar ook op duurzaam vlak. Ze moedigde andere studenten aan om duurzamer met het milieu om te gaan. Ze heeft mij alvast 180 graden kunnen laten draaien. Merel is een fantastische meid die veel in zich heeft. Gelukkig haalt ze het er ook uit!”

Wij (Annemie Van Hoye en Heidi Apers) nomineren Merel omwille van haar inzet aan het project Buddy bij de wieg, een project dat kansarme zwangeren binnen grootstedelijk gebied ondersteunt. Merel zette haar kennis rond opvoeden en opgroeien in armoede, gezinsgericht werken en laagdrempelige basishouding in in een interdisciplinaire samenwerking met studenten vroedkunde en verpleegkunde.

Genomineerd door:

  • Jolien Vanorshoven
  • Annemie Van Hoye
  • Heidi Apers