Omdat Hatim zich als student, ondervoorzitter A-raad zijn hele studieloopbaan hier in de opleiding zijn uiterste best heeft gedaan studenten en docenten te verbinden ongeacht religieuze, etnische, gender, … identiteit. Hij heeft mee een verschil gemaakt hoe studenten en wij als docenten kijken naar de transculturele uitdagingen van vandaag en morgen . Zijn inzet en betrokkenheid zijn een voorbeeld van hoe iemand zichzelf kan overstijgen in het belang van het grotere geheel. Hoe groot kan je worden 🙂

Ik leerde Hatim kennen toen hij in het eerste jaar in mijn leergroep zat. Hij werd daar een constructieve leider die een grote rol had in de verbondenheid tussen de studenten. Dat is alleen maar verder gegroeid: zelfs in hoorcolleges zorgde hij voor een positieve sfeer tussen studenten onderling en studenten en docent. Daarnaast toonde hij ook engagement buiten het lesgebeuren zoals bv in de A-raad. Kortom een pracht van een kerel die de voorbije jaren een verschil maakte in de opleiding Ortho door zijn verbindende houding en ongetwijfeld verder gegroeid is tot een pracht van een begeleider.

Genomineerd door:

  • Lorette Visser
  • Lauren Verbruggen
  • Betul Baslik
  • Mario Haine
  • Heidi Apers