Dominique ging dit jaar op Zuidstage naar India en getuigde zowel in haar voorbereidende traject als in haar Zuidstage van een sterk inzicht in noord-zuid-samenwerking, toonde een grote gevoeligheid voor diversiteit in al zijn aspecten (normaliteit, flexibiliteit, multi-perspectiviteit, onbevooroordeeldheid) en ging zelfkritisch en onderzoekend om met de (meervoudige) eigen indentiteit. In het natraject getuigde Dominique erg open over haar leerproces, toonde dat ze een uitzonderlijk inzicht heeft in eigen kwaliteiten en functioneren, dat ze zowel sterk betrokken is als met de nodige afstand naar gebeurtenissen kan kijken om te handelen.

Genomineerd door:

  • Pieter Borremans